Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad sy'n cymharu defnydd o orsafoedd trenau, ar gyfer pob gorsaf fesul llinell neu lwybr ar gyfer Ebrill 2017 i Mawrth 2018.

Prif bwyntiau

  • Mae’r nifer o fynediadau ac ymadawiadau gorsaf ar orsafoedd Cymru wedi codi bob blwyddyn ers 2004-05 a fesul 60% dros y cyfnod hwnnw.
  • Cafwyd cynnydd o 1.7% yn nifer y teithwyr ar drenau yng Nghymru yn 2017-18 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
  • Yn 2017-18 roedd 222 o orsafoedd rheilffyrdd yng Nghymru, yr un nifer â’r flwyddyn flaenorol.
  • Gorsaf Caerdydd Canolog sy’n parhau i fod yr orsaf brysuraf yng Nghymru gyda 25% o’r holl deithwyr ar drenau.
  • Mae tua 1.8% o holl deithwyr trenau’r DU yn defnyddio gorsafoedd rheilffyrdd Cymru.
  • Gwelodd y rhan fwyaf o reilffyrdd y De, y Cymoedd a'r Canolbarth gynnydd mewn defnydd eleni ond roedd gostyngiad ar reilffyrdd y gorllewin a’r gogledd.
  • O'r 20 o orsafoedd prysuraf Cymru, mae mwy na’u hanner yn rhan o rwydwaith Rheilffyrdd y Cymoedd (ac eithrio Caerdydd Canolog a Gorsaf Heol y Frenhines) ac mae dwy ohonynt yn y gogledd yn Y Rhyl a Bangor.

Adroddiadau

Defnydd Gorsafoedd Rheilffordd, Ebrill 2017 i Mawrth 2018 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.