Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad sy'n cymharu defnydd o orsafoedd trenau, ar gyfer pob gorsaf fesul llinell neu lwybr ar gyfer Ebrill 2021 i Fawrth 2022.

Pwyntiau allweddol

Image
Yn 2021-22, roedd cynnydd yn nifer y cofnodion ac allanfeydd ym mhob gorsaf reilffordd ledled Cymru o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.
  • Cynyddodd y defnydd o orsafoedd rheilffyrdd yn 2021-22 (1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022) i 29.0 miliwn o 8.7 miliwn yn y flwyddyn flaenorol (2020-21). Fodd bynnag, arhosodd yn sylweddol is na'r 50.4 miliwn a gofnodwyd yn ystod 2019-20 (cyn pandemig COVID-19).
  • Mae cyfanswm y bobl a aeth i mewn ac allan o orsafoedd yng Nghymru wedi mwy na threblu rhwng 2020-21 a 2021-22 (o 8.7 miliwn i 29.0 miliwn) sy'n adlewyrchu llacioar y cyfyngiadau teithio a osodwyd o ganlyniad i'r pandemig.
  • Arhosodd y defnydd o orsafoedd rheilffyrdd yn is na'r lefelau cyn y pandemig, gyda'r defnydd yn 2021-22 42% yn is nag yn 2019-20.
  • Yn 2021-22, roedd cynnydd yn nifer y mynediadau ac ymadawiadau ym mhob gorsaf ledled Cymru o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.
  • Caerdydd Canolog yw'r orsaf brysuraf yng Nghymru o hyd sy'n cyfrif am dros chwarter holl fynediadau ac ymadawiadau i orsafoedd.
  • Y defnydd o orsafoedd rheilffordd yng Nghymru sy'n gyfrifol am oddeutu 1.6% o gyfanswm y DU.

Mae rhagor o wybodaeth fanwl ar gael drwy ein dangosfwrdd, gellir dod o hyd i dablau ar StatsCymru.

Adroddiadau

Defnydd gorsafoedd rheilffordd: Ebrill 2021 i Fawrth 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

James Khonje

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.