Neidio i'r prif gynnwy

Data ar nifer y cleifion a dderbyniwyd i gyfleusterau iechyd meddwl yn ffurfiol ac yn anffurfiol, a chleifion sy'n destun triniaeth gymunedol dan oruchwyliaeth ar gyfer Ebrill 2020 i Fawrth 2021.

Mae'r datganiad hwn yn darparu data cryno am nifer y derbyniadau (nid cleifion) i gyfleusterau iechyd meddwl yng Nghymru yn ffurfiol ac yn anffurfiol, a chleifion sy'n destun triniaeth gymunedol o dan oruchwyliaeth, o fis Ebrill 2021 hyd at fis Mawrth 2022. Gellir derbyn claf fwy nag unwaith bob blwyddyn ac felly byddai'n cael ei gyfrif yn dderbyniad ar wahân ar bob achlysur.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Bethan Sherwood

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.