Neidio i'r prif gynnwy

Data am nifer yr aelwydydd a wnaeth gais i awdurdodau lleol am gymorth tai o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 ac am aelwydydd digartref mewn llety dros dro ar gyfer Ebrill i Fedi 2023.

Mae’r datganiad hwn yn rhoi gwybodaeth am aelwydydd sy’n gwneud cais i awdurdodau lleol am gymorth tai a gweithgareddau awdurdodau tai lleol o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 (Deddfwriaeth DU)

Mae hyn yn cynnwys atal a lleddfu digartrefedd yn ogystal â nifer yr aelwydydd digartref sydd mewn llety dros dro. 

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Craig McLeod

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.