Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 9 Awst 2012.

Cyfnod ymgynghori:
14 Mai 2012 i 9 Awst 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 150 KB

PDF
150 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae'r gweinidog wedi cytuno i ymgynghori â rhanddeiliaid perthnasol ar y canllawiau drafft ar ddiogelu gwybodaeth fiometrig am blant mewn ysgolion cyn eu cyhoeddi.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Bydd gan y Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 oblygiadau ar gyfer data biometrig mewn ysgolion/colegau.

Mae'r Gweinidog wedi cytuno i ymgynghori â rhanddeiliaid perthnasol ar y canllawiau drafft ar ddiogelu gwybodaeth fiometrig am blant mewn ysgolion cyn eu cyhoeddi. Mae ymgynghoriad Cymru wedi'i gynllunio i gyd-fynd ag ymgynghoriad Lloegr (a gynhelir rhwng 15 Mai 2012 a 7 Awst 2012). Bydd hyn yn rhoi 12 wythnos i randdeiliaid roi sylwadau.

Nid ymgynghoriad yw hwn ar y materion diogelu rhyddid yn y deddf. Mae'n ymgynghoriad ar beth fydd angen i ysgolion/colegau ei wneud o ganlyniad i'r deddf.

I grynhoi mae'r Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 yn gwneud darpariaeth i reoleiddio'r defnydd a wneir o wybodaeth fiometrig am blant drwy roi dyletswydd ar ysgolion a cholegau i gael caniatâd ysgrifenedig gan rieni cyn y gellir cael unrhyw wybodaeth fiometrig gan blentyn o dan 18 mlwydd oed.

Mae gofynion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) o fis Mai 2012 yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru ymgynghori â phlant a phobl ifanc ar faterion a fydd yn effeithio arnynt. Ceir fersiwn ddrafft o’r ddogfen ymgynghori sy’n addas ar gyfer plant.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 180 KB

PDF
180 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Canllaw i'r gyfraith i blant a phobl ifanc , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyngor i gyrff llywodraethu, penaethiaid, staff ysgolion a sefydliadau addysg bellach , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 166 KB

PDF
166 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.