Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor ac arweiniad pwysig ynghylch iechyd yn ystod gweithredu diwydiannol mewn byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau.

Ar gyfer streiciau a gynlluniwyd ar 6 a 7 Chwefror 2023.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn gyfrifol am wasanaethau’r GIG ym:  

 • Mlaenau Gwent
 • Caerffili
 • Sir Fynwy
 • Casnewydd
 • Torfaen

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gyfrifol am wasanaethau’r GIG yn:

 • Ynys Môn
 • Gwynedd
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint
 • Wrecsam

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn gyfrifol am wasanaethau’r GIG yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn gyfrifol am wasanaethau’r GIG ym:

 • Mhen-y-bont ar Ogwr
 • Merthyr Tudful
 • Rhondda Cynon Taf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gyfrifol am wasanaethau’r GIG yn:

 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Sir Benfro

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn gyfrifol am wasanaethau’r GIG ym Mhowys.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn gyfrifol am wasanaethau’r GIG yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, yn ogystal â rhai gwasanaethau rhanbarthol arbenigol.

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn darparu gwasanaethau canser arbenigol ar draws y De-ddwyrain. Mae hefyd yn darparu gwasanaethau gwaed arbenigol ar draws Cymru drwy Ganolfan Ganser Felindre Gwasanaeth Gwaed Cymru.

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yw’r gwasanaeth ambiwlans cenedlaethol.