Neidio i'r prif gynnwy

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn gyfrifol am gynllunio a darparu gwasanaethau'r GIG yn ardaloedd Cyngor Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Mae gan y bwrdd iechyd 3 phrif ysbyty yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor, Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan a Wrecsam Maelor.