Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 22 Rhagfyr 2023.

Cyfnod ymgynghori:
2 Hydref 2023 i 22 Rhagfyr 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o’r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 212 KB

PDF
212 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydyn ni eisiau eich barn ar ddiwygiadau i Ddeddf yr Economi Ddigidol 2017 wrth dynnu’r cyfeiriad at Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a rhoi’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil yn ei le.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydyn ni’n ymgynghori ar a ddylid tynnu’r cyfeiriad at CCAUC a rhoi’r Comisiwn yn ei le yn y rhestr o bersonau penodedig yn Rhan 2 o Atodlen 8.

Byddai'n caniatáu i'r Comisiwn rannu data ag awdurdodau cyhoeddus eraill ar gyfer atal a chanfod twyll yn erbyn y sector cyhoeddus. Byddai'r Comisiwn yn gallu, pe bai'n dewis gwneud hynny, rhannu data â gwybodaeth gan gyrff eraill y sector cyhoeddus er mwyn nodi gweithgarwch twyllodrus.
 

Dogfennau ymgynghori

Rheoliadau Llywodraethu Digidol (Cyrff Cymreig) drafft 2024 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 125 KB

PDF
125 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwybodaeth ychwanegol

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print bras, mewn Braille neu mewn ieithoedd eraill.

Help a chymorth

I gael rhagor o wybodaeth:

Tîm Diwygio Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol
Y Grŵp Addysg, Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Gymraeg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

E-bost: DiwygioPCET@llyw.cymru neu PCETReform@gov.wales.