Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 26 Hydref 2015.

Cyfnod ymgynghori:
2 Awst 2015 i 26 Hydref 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 273 KB

PDF
273 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymatebion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 6 MB

PDF
6 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn awyddus i glywed eich barn am ddiwygiadau pellach yr ydym yn bwriadu eu gwneud i is-ddeddfwriaeth sy'n ymdrin â rheoli datblygu.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae tri gorchymyn dan sylw.

Ymgyngoreion statudol

Diwygiadau arfaethedig i Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 er mwyn diweddaru’r trothwyon ymgynghori ar gyfer ymgyngoreion statudol. Rydym hefyd yn cynnig y trothwyon ar gyfer ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth a fydd bellach yn ymgyngoreion statudol.

Datganiadau dylunio a mynediad

Diwygiadau arfaethedig i Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 mewn perthynas â Datganiadau Dylunio a Mynediad a’u gwneud yn orfodol o dan amgylchiadau penodol yn unig. Rydym hefyd yn bwriadu llacio’r gofynion penodol o ran yr hyn y mae’n rhaid ei gynnwys yn y datganiadau hyn.

Tai amlfeddiannaeth

Diwygiadau arfaethedig i Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 er mwyn creu dosbarth defnydd newydd ar gyfer tai amlfeddiannaeth bach ynghyd â diwygiadau cysylltiedig i Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Cymru) 1995. Y nod yw cyflwyno ceisiadau cynllunio er mwyn rhoi’r cyfle i awdurdodau lleol ystyried effeithiau tai amlfeddiannaeth bach ar yr ardal leol.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 197 KB

PDF
197 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.