Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 17 Ebrill 2023.

Cyfnod ymgynghori:
23 Ionawr 2023 i 17 Ebrill 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym eisiau eich barn ynglŷn a ddiwygiadau pellach i ganllawiau cynllunio ar gyfer datblygu mewn ardaloedd sydd mewn perygl o lifogydd ac erydu arfordirol.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Nid ydym yn ail-ymgynghori ar egwyddorion sylfaenol y TAN a ymgynghorwyd arnynt yn 2021. 

Rydym yn cynnig i:

  • Gynyddu hyblygrwydd yn y TAN i ganiatáu adfywio ac ailddatblygu priodol mewn ardaloedd risg llifogydd
  • Roi mwy o fanylion materion ar gyfer y system sy'n dilyn y cynllun a'r cyfiawnhad dros ddatblygu.

Help a chymorth

Am fwy o wybodaeth amdano’r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch planconsultations-j@llyw.cymru