Neidio i'r prif gynnwy

Map o doiledau sydd wedi’u nodi gan awdurdodau lleol fel rhai sydd ar gael i’r cyhoedd eu defnyddio yw’r map toiledau cenedlaethol.

Mae’r map yn cynnwys toiledau cyhoeddus, toiledau mewn adeiladau cyhoeddus, a rhai toiledau sy’n eiddo i fusnesau. Mae’n dangos y mathau o doiledau ym mhob lleoliad, fel cyfleusterau newid babanod a chyfleusterau Changing Places.

Nid oes rhaid i chi fod yn gwsmer i ddefnyddio unrhyw doiled a restrir ar y map.

ar wefan MapDataCymru

Mae pob un o’r toiledau ar y map wedi’u cynnwys mewn strategaeth doiledau gan awdurdod lleol. Efallai bod toiledau eraill ar gael.