Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data ar gost net cynhwysion a chyflyrau a gafodd eu trin.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Chwefror 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Cyhoeddiadau blaenorol

Nodiadau esboniadol ar gyfer y dadansoddiad o gostau presgripsiynau

Adroddiad ansawdd

Hysbysiad terfynu

Mae'r cyhoeddiad hwn a ‘Presgripsiynau gan Feddygon Teulu’ cysylltiedig wedi dod i ben.  Er mwyn gwella eglurder a chydlyniant, mae datganiad ystadegol sengl newydd ar bresgripsiynau wedi'i gyhoeddi. Mae'r cyhoeddiad hwn yn cynnwys data ar eitemau a ragnodir gan feddygon teulu ar lefelau pennod, adran, is-baragraff a chyffur y British National Formulary (BNF). Mae data ar bresgripsiynau a ddosbarthwyd yn y gymuned (prif ffocws y datganiad hwn yn flaenorol) wedi'u cynnwys fel data atodol.