Neidio i'r prif gynnwy

BREEAM yw ein prif safon ar gyfer adeiladau dibreswyl cynaliadwy a gofal ychwanegol preswyl.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Tachwedd 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae BREEAM yn asesu perfformiad amgylcheddol adeiladau newydd a rhai sy'n bodoli eisoes.

Y mathau o adeiladau y mae arnom angen sgoriau BREEAM ar eu cyfer:

 • adeiladau Rydym yn eu hariannu'n uniongyrchol,
 • adeiladau a ariennir gan 1 o'n rhaglenni cyfalaf, megis tai fforddiadwy, ysgolion ac addysg bellach ac uwch,
 • adeiladau a adeiladwyd o dan 1 o'n cynlluniau neu raglenni ariannu, 
 • adeiladau ar ddatblygiadau lle rydym yn ymrwymo i gytundeb menter ar y cyd â phartneriaid neu ddatblygwyr,
 • adeiladau ar dir sydd ar werth, neu brydles neu i'w gwaredu i'w datblygu gennym ni,
 • adeiladau ar dir yr ydym yn ei wella neu'n ei adfer neu drwy arian corff noddedig sydd yn dal i fod yn amodol ar adfachu ariannol.

Mae'r canlynol wedi'u heithrio rhag asesiad BREEAM:

 • pob adeilad sydd â gofod llawr o 250m2 ac o dan,
 • yr holl estyniadau, addasiadau, adnewyddiadau a newid defnydd adeiladau presennol,
 • lle mae Llywodraeth Cymru yn darparu llai na £1,000,000 o arian,
 • lle mae Llywodraeth Cymru wedi darparu benthyciad masnachol,
 • pob un yn defnyddio adeiladau dosbarth B8 (dosbarthiad a storio),
 • pob adeilad amaethyddol dibreswyl,
 • pob adeilad gwastraff ac ynni, megis cyfleusterau trosglwyddo gwastraff a gorsafoedd cynhyrchu pŵer,
 • pob gwerthiant tir ' moel ' (dim rhwymedigaeth datblygu) na gwerthiannau am resymau nad ydynt yn rhai polisi.

Mae angen i'r adeiladau canlynol dros 250m2 ddangos tystiolaeth o welliant o 10% yn y gyfradd allyriadau targed ar gyfer rhan L y rheoliadau adeiladu:

 • lle mae Llywodraeth Cymru yn darparu llai na £1,000,000 o arian,
 • lle mae Llywodraeth Cymru wedi darparu benthyciad masnachol.

Ymwelwch â BREEAM i gael cyngor ar asesu.