Neidio i'r prif gynnwy

Mae'n rhaid i bob adeilad newydd sy'n cael ei hyrwyddo neu'i gefnogi gennym ni neu gan gyrff a noddir gennym bodloni’n safonau adeiladu cynaliadwy.

Mae hyn yn cynnwys prosiectau sy’n cael eu caffael yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Tachwedd 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Datblygiad preswyl

Mae'n ofynnol i gynlluniau preswyl ‘Gofal Ychwanegol’ bodloni’r meini prawf ar gyfer achrediad Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM).

Datblygiad dibreswyl

Efallai y bydd angen sgôr BREEAM neu gynllun sicr ansawdd cyfatebol yn seiliedig ar arwynebedd llawr yr adeilad.

Arwynebedd llawr yr adeilad  Y gofyn o ran Polisi
<=250m2 Dim
251 i 1,000m2

Nid oes angen gradd BREEAM
Mae angen Rhan L+10% (Mae Rhan L+10% yn cyfeirio at welliant o 10% ar Gyfradd Allyriadau Targed (TER) Rhan L  y Rheoliadau Adeiladu.)

1001 i 2000m2 Gradd “Da iawn” BREEAM gyda
Chredydau Ynni (ENE01) “Ardderchog” BREEAM 
2001+m2 Gradd “Ardderchog” BREEAM