Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar gyfer lleoliadau sy'n cynnig darpariaeth tu allan i'r ysgol a'r gwyliau ar y dyddiad cau ar gyfer cymwysterau gwaith chwarae.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Medi 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth yw dyddiad cau Medi 2022?

Erbyn 30 Medi 2022 dylai lleoliadau sy'n cynnig darpariaeth tu allan i'r ysgol a'r gwyliau sicrhau bod cyfran briodol o staff wedi'u cymhwyso'n addas â chymhwyster gwaith chwarae Nid yw hyn yn berthnasol i Warchodwyr Plant.

Mae'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol)(SGC) yn amlinellu'r gofyniad i staff gofal plant a gwaith chwarae ddal cymwysterau sy'n briodol i'w swydd. Mae'r SGC hefyd yn nodi cyfran y staff a ddylai ddal cymwysterau penodol.

I bwy mae'r gofyniad hwn yn berthnasol?

Mae'r gofyniad hwn yn berthnasol i'r ddau:

  • Lleoliadau gofal dydd llawn sy'n cynnig darpariaeth tu allan i'r ysgol a'r gwyliau
  • Lleoliadau sy'n darparu darpariaeth annibynnol allan o'r ysgol a'r ddarpariaeth gwyliau 

Beth yw'r gofynion?

Mae angen lleoliadau gofal dydd- cymwysterau gwaith chwarae llawn gan gyfran briodol o'r staff sy'n ymwneud â gofalu am blant oed ysgol, gan ddibynnu ar y trefniadau yn y lleoliad unigol (yn ogystal ag unrhyw gymwysterau gofal plant gofynnol)

Annibynnol allan o ddarpariaeth ysgol / gwyliau a gwaith chwarae mynediad agored- cymhwyster gwaith chwarae

Mae'r Llifsiart Cymwysterau Gwaith Chwarae yn amlinellu'r cymwysterau sydd eu hangen.

O ble mae'r gofyniad hwn wedi dod?

Nodir gofynion cymwysterau yn y Safonau Gof Safonau Gofynnol Cenedlaethol. Mae newidiadau i'r gofynion wedi'u darparu drwy thyrau cylchol a nodyn atgoffa

Y dyddiad cau estynedig ar 30 Medi 2022 oedd caniatáu amser i'r lleoliadau hynny sicrhau'r cymwysterau gwaith chwarae angenrheidiol.

Beth sy'n digwydd os na all fy staff/lleoliad gwrdd â'r dyddiad cau ym mis Medi 2022?

Ni fydd yn rhaid i leoliadau gofal dydd nad ydynt yn gallu cwrdd â'r dyddiad cau na lleihau eu gwasanaethau gan ddarparu eu bod yn wasanaeth cymwys a bod ganddynt gynllun ar waith wedi'i gytuno ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) er mwyn cyflawni'r cymwysterau angenrheidiol.

Dylai unrhyw bryderon gael eu trafod ag AGC

Mae cymorth a chyngor ar gael hefyd gan eich sefydliad aelodaeth/ymbarél perthnasol:

Chwarae Cymru

Clybiau Plant Cymru

Blynyddoedd Cynnar Cymru

Mudiad Meithrin

Chymdeithas Meithrinfeydd Dydd Cenedlaethol Cymru.

Dylai lleoliadau barhau i gefnogi staff er mwyn cael y cymwysterau angenrheidiol y tu hwnt i fis Medi 2022.

Mae cefnogaeth i gael mynediad i'r hyfforddiant angenrheidiol hefyd ar gael.