Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwil i effaith COVID-19 ar yfwyr cymedrol, peryglus a niweidiol ac effaith gynnar cyflwyno isafbris am alcohol.

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canlyniadau ail don astudiaeth hydredol sy’n asesu effaith yr Isafbris Alcohol ar y boblogaeth ehangach o yfwyr yng Nghymru.

Cyswllt

Janine Hale

Rhif ffôn: 0300 025 6539

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.