Neidio i'r prif gynnwy

Tystiolaeth ynghylch effeithiau newid y calendr ysgol a chalendrau amgen ar ystod o ddeilliannau allweddol, megis profiad dysgu myfyrwyr.

Mae’r gwaith ymchwil hwn yn gwerthuso tystiolaeth ynghylch effeithiau newid y calendr ysgol a chalendrau ysgol amgen ar sawl deilliant allweddol.

Mae’r adolygiad yn ystyried canfyddiadau 33 o adnoddau, a ganfuwyd drwy wneud dau chwiliad o lenyddiaeth, ac a sgriniwyd drwy ddau gam.

Mae’r adolygiad yn cyflwyno tystiolaeth o nifer o astudiaethau ac yn gwerthuso cryfderau a chyfyngiadau’r astudiaethau hynny. Mae’r adolygiad hefyd yn cynnig argymhellion ar gyfer swyddogion polisi a fydd yn penderfynu ar newidiadau posibl i’r calendr ysgol yng Nghymru.

Cyswllt

Gangen Ymchwil Ysgolion

Rhif ffôn: 0300 025 6812

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.