Neidio i'r prif gynnwy

Yn cyflwyno'r defnydd o Orchmynion ffyrdd a thraffig i wella a chynnal a chadw cefnffyrdd a thraffyrdd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Awst 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gorchmynion Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd

Mae Gorchmynion traffig yn gosod cyfyngiadau a gwaharddiadau at ddibenion sy'n cynnwys y canlynol:

 • gwella a chynnal a chadw priffyrdd
 • lleihau perygl
 • atal difrod
 • gwella llif traffig
 • gwella ansawdd aer

Mae'r mathau o gyfyngiadau a gwaharddiadau traffig yn cynnwys y canlynol:

 • cau ffyrdd
 • cyflwyno neu newid cyfyngiadau cyflymder
 • gwahardd troi
 • cyflwyno cyfyngiadau aros neu lwytho

Gorchmynion Deddf Priffyrdd

Mae'r Gorchmynion Deddf Priffyrdd yn cynnwys:

 • Gorchmynion llinell, sefydlu llwybr ffordd newydd
 • Gorchmynion ffyrdd ymyl; creu ffyrdd newydd, llwybrau troed, llwybrau ceffylau a mynedfeydd preifat ar gyfer ffyrdd newydd
 • Gorchmynion prynu gorfodol; caffael tir a hawliau sy'n ofynnol ar gyfer adeiladu ffyrdd newydd

Gorchmynion cau

Mae Gorchmynion cau yn dileu'r hawl mynediad dros briffordd i alluogi datblygiad.

Pob Gorchymyn ffordd

Gallwch: