Neidio i'r prif gynnwy

Grant i gefnogi datblygu capasiti o fewn y gweithlu addysg Gymraeg a dwyieithog.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Mawrth 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dogfennau

Grant datblygu capasiti’r gweithlu addysg cyfrwng Cymraeg: ffurflen mynegi diddordeb , math o ffeil: DOCX, maint ffeil: 19 KB

DOCX
19 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Manylion

Er mwyn gwireddu ein gweledigaeth ar gyfer gwlad lle mae'r Gymraeg yn ffynnu, yn ogystal â chyflwyno'r Cwricwlwm i Gymru, mae angen gweithlu medrus arnom. Mae Cynllun y gweithlu Cymraeg mewn addysg yn amlinellu’r camau y byddwn yn cymryd mewn partneriaeth â nifer o randdeiliaid i gynyddu nifer yr athrawon, cynorthwywyr ac arweinwyr ar gyfer y sector cyfrwng Cymraeg.

Yn 2022 i 2023 fel gweithred tymor byr, er mwyn cefnogi datblygiad capasiti rhai rhannau o’r gweithlu addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, fe wnaethom sefydlu cynllun grant er mwyn i ysgolion fedru datblygu ffyrdd arloesol o ddatrys rhai o’r heriau o ran recriwtio gweithlu.

Bydd y grant yn 2023 i 2024 yn cael ei strwythuro i feysydd allweddol er mwyn galluogi ysgolion i adeiladu ar y prosiectau a ddatblygwyd yn ystod 2022 i 2023.

Proses ymgeisio

Dylid llenwi’r ffurflen Mynegi Diddordeb a’i danfon trwy e-bost i athrawoncc.wmteachers@gov.wales erbyn 5 Mai.

Dylid hefyd rannu copi o'ch ffurflen Mynegi Diddordeb gyda thîm y Gymraeg mewn addysg yn y consortia rhanbarthol neu'r awdurdod lleol.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â'r grant ewch i'r adran Datblygu'r Gymraeg o fewn eich ysgol ar Hwb.