Neidio i'r prif gynnwy

Data yn ôl oedran, awdurdod lleol, dull astudio ac incwm gweddilliol ar gyfer Medi 2022 i Awst 2023.

Prif bwyntiau

Gwnaeth cyfanswm o 3,860 o fyfyrwyr mewn addysg bellach (AB) gais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru yn 2022/23, sy’n ostyngiad o 6% o gymharu â 2021/22. O’r ceisiadau hyn, roedd 3,015 yn llwyddiannus, sy’n ostyngiad o 9% o gymharu â 2021/22. O ganlyniad, talwyd gwerth £3.3 miliwn o Grantiau i fyfyrwyr AB yn 2022/23, o gymharu â’r £3.6 miliwn a dalwyd yn 2021/22. Roedd 2,745 (91%) o geisiadau llwyddiannus gan fyfyrwyr amser llawn a 260 (9%) o geisiadau llwyddiannus gan fyfyrwyr rhan-amser. 

Mae cyfran y ceisiadau llwyddiannus gan fyfyrwyr amser llawn yn parhau i fod yn uchel, sef tua 99%, a’r ffigur cyfatebol ar gyfer myfyrwyr rhan-amser yn 74%.

Adroddiadau

Grantiau Dysgu Llywodraeth Cymru (addysg bellach): Medi 2022 i Awst 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 522 KB

PDF
Saesneg yn unig
522 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Dhilia Chiwara

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.