Neidio i'r prif gynnwy

Data yn ôl oedran, awdurdod lleol, dull astudio ac incwm gweddilliol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Hydref 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Rhagor gwybodaeth

Cyflwynwyd Grant Dysgu Llywodraeth Cymru i annog pobl 19 mlwydd oed neu hŷn ac sy’n byw yng Nghymru i barhau â’u haddysg. Gall myfyrwyr dderbyn taliadau o hyd at £1,500 os ydynt mewn addysg amser llawn neu hyd at £750 os mewn addysg ran-amser.