Neidio i'r prif gynnwy

Data yn ôl oedran, awdurdod lleol, dull astudio ac incwm gweddilliol ar gyfer Medi 2021 i Awst 2022.

Prif bwyntiau

Gwnaeth cyfanswm o 4,105 o fyfyrwyr mewn addysg bellach (AB) gais am y Grant yn 2021/22, sy’n ostyngiad o 9% o gymharu â 2020/21. O’r ceisiadau hyn, roedd 3,310 yn llwyddiannus, sy’n ostyngiad o 11% o gymharu â 2020/21. O ganlyniad, talwyd gwerth £3.6 miliwn o Grantiau i fyfyrwyr AB yn 2021/22, o gymharu â’r £4.2 miliwn a dalwyd yn 2020/21. Roedd 3,120 (94%) o geisiadau llwyddiannus gan fyfyrwyr amser llawn a 170 (5%) o geisiadau llwyddiannus gan fyfyrwyr rhan-amser.

Mae cyfran y ceisiadau llwyddiannus gan fyfyrwyr amser llawn yn parhau i fod yn uchel, sef tua 97%, a’r ffigur cyfatebol ar gyfer myfyrwyr rhan-amser yn 72%. Roedd 2,335 (75%) o geisiadau amser llawn llwyddiannus a 125 (74%) o geisiadau rhan-amser llwyddiannus gan fyfyrwyr ag incwm gweddilliol o £6,120 neu lai, ac felly dyfarnwyd iddynt y symiau grant llawn. Roedd 1,225 (40%) o geisiadau amser llawn llwyddiannus a 25 (16%) o geisiadau rhan-amser llwyddiannus gan fyfyrwyr 21 oed neu iau.

Adroddiadau

Grantiau Dysgu Llywodraeth Cymru (addysg bellach): Medi 2021 i Awst 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 692 KB

PDF
Saesneg yn unig
692 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Aron Nyberg

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.