Neidio i'r prif gynnwy

Y ffordd rydym yn cefnogi cynghorau lleol i wella trafnidiaeth yn eich ardal ar gyfer blwyddyn ariannol 2024 i 2025.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Ebrill 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Blaenau Gwent

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £500,000, yn ogystal â:

 • £350,000 ar gyfer Intermediate Road a The Dingle
 • £47,500 ar gyfer Glyncoed, cam 3 
Diogelwch ffyrdd
 • £100,000 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder 20mya
 • £89,250 ar gyfer mesurau atal gwrthdrawiadau ar yr A467
 • £26,784 ar gyfer hyfforddiant diogelwch cerdded i blant
 • £13,216 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
Y gronfa ffyrdd cydnerth
 • £500,000 ar gyfer yr A4046 Ffordd Aber-bîg 
Y gronfa trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn
 • £250,767 ar gyfer gwella darpariaeth cerbydau trydan

Pen-y-bont ar Ogwr

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £707,000, yn ogystal â:

 • £77,861 ar gyfer teithio llesol Bryntirion a chroesfannau i gerddwyr, cam 1

Diogelwch ffyrdd

 • £327,875 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder 20mya
 • £30,256 ar gyfer hyfforddiant diogelwch cerdded i blant
 • £26,924 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol

Caerffili

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £834,000, yn ogystal â:

 • £1.7 miliwn ar gyfer cynlluniau tref Caerffili 7 ac 8, cam 1 o 2

Diogelwch ffyrdd

 • £200,000 ar gyfer croesfan cerddwyr Bryn Road
 • £77,500 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder 20mya
 • £60,000 ar gyfer hyfforddiant diogelwch cerdded i blant
 • £20,900 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £7,000 ar gyfer hyfforddiant gyrru cyn-drwydded Mega Drive ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed

Y gronfa ffyrdd cydnerth

 • £982,000 ar gyfer tirlithriad Troedrhiwfuwch

Caerdydd

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £1.48 miliwn, yn ogystal â:

 • Llwybr Beiciau £4.15 miliwn Parc y Rhath cam 1 (Parc Hamdden y Rhath ) a cham 2 (Albany Road i Heol Richmond)
 • £713,215 ar gyfer uwchraddio Llwybr Taf (Parc Hailey)
 • £34,750 ar gyfer mesurau teithio llesol ar Gampws y Tyllgoed

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £210,793 ar gyfer parhau â Strydoedd Ysgol    

Diogelwch ffyrdd

 • £232,939 ar gyfer disodli camerâu diogelwch er mwyn cefnogi'r broses o orfodi'r terfyn cyflymder
 • £108,518 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder 20mya
 • £81,000 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £48,455 ar gyfer gwelliannau i gyffordd James Street and Adelaide Street
 • £35,000 ar gyfer hyfforddiant diogelwch cerdded i blant
 • £21,300 ar gyfer rhaglen addysg Streetwise, i blant 10 i 13 oed

Y gronfa drafnidiaeth leol

 • £2.18 miliwn ar gyfer coridorau bysiau strategol
 • £1.35 miliwn ar gyfer datblygu trafnidiaeth canol dinas Caerdydd
 • £958,000 ar gyfer gwybodaeth amser real ar safleoedd bysiau    

Y gronfa trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn

 • £825,000 ar gyfer rhaglen ranbarthol cerbydau allyriadau isel iawn (ULEV)
 • £333,750 ar gyfer seilwaith cerbydau trydan cyhoeddus

Sir Caerfyrddin

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £732,000, yn ogystal â:

 • £1.88 miliwn ar gyfer y Bont Ddu

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £610,000 ar gyfer Trefach 
 • £465,000 ar gyfer Trimsaran 
 • £99,000 ar gyfer datblygu Strydoedd Ysgol

Diogelwch ffyrdd

 • £340,000 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder 20mya
 • £211,500 ar gyfer gwaith ar y B4308 Ffwrnais i Gydweli
 • £204,300 ar gyfer gwaith ar y B4333 Cynwyl Elfed i Gastell Newydd Emlyn
 • £39,445 ar gyfer hyfforddiant diogelwch cerdded i blant
 • £32,000 ar gyfer teithio llesol a hyfforddiant diogelwch ar y ffyrdd
 • £28,620 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £4,860 ar gyfer cwrs hyfforddi beic modur Dragon Rider 
 • £3,575 ar gyfer hyfforddiant Biker Down i feicwyr modur

Y gronfa drafnidiaeth leol

 • £340,000 ar gyfer gwelliannau i seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus
 • £150,000 ar gyfer llain trefol ac arfordirol Llanelli

Y gronfa ffyrdd cydnerth

 • £500,000 ar gyfer pecyn atgyweirio ffyrdd ac atal llifogydd

Y gronfa trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn

 • £329,063 ar gyfer datblygu seilwaith cerbydau trydan

Ceredigion

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £500,000, yn ogystal â:

 • £300,000 ar gyfer cam 3 Waunfawr i lwybr cyswllt Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £357,500 ar gyfer cyswllt troedffordd Rhiwgoch i Aberaeron

Diogelwch ffyrdd

 • £100,000 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder 20mya
 • £23,300 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £18,600 ar gyfer hyfforddiant diogelwch cerdded i blant
 • £2,700 ar gyfer hyfforddiant Gyrwyr Hŷn 65 oed ac yn hŷn
 • £2,700 ar gyfer Cynllun Gwella Beicwyr
 • £1,100 ar gyfer hyfforddiant Biker Down i feicwyr modur

Y gronfa drafnidiaeth leol

 • £950,000 ar gyfer seilwaith coridor strategol bysiau TrawsCymru   

Y gronfa trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn

 • £369,150 ar gyfer rhaglen seilwaith gwefru cerbydau trydan cyhoeddus, cam 4

Conwy

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £582,000, yn ogystal â:

 • £1 miliwn ar gyfer llwybrau cyswllt Teithio Llesol Gorsaf Llandudno, lwybr 10 Craig y Don)

Diogelwch ffyrdd

 • £110,000 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder 20mya
 • £33,600 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £33,600 ar gyfer hyfforddiant diogelwch cerdded i blant
 • £1,000 ar gyfer hyfforddiant gyrrwr Pass Plus
 • £1,000 ar gyfer hyfforddiant Gyrwyr Hŷn 65 oed ac yn hŷn

Y gronfa ffyrdd cydnerth

 • £200,000 ar gyfer amddiffynfa arfordir Hen Golwyn

Y gronfa trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn

 • £250,000 ar gyfer mannau gwefru cerbydau trydan mewn meysydd parcio cyhoeddus, cam 2

Sir Ddinbych

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £500,000, yn ogystal â:

 • £130,000 ar gyfer llwybr teithio llesol Corwen i Gynwyd

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £63,000 ar gyfer Astudiaeth Strydoedd Ysgol, blwyddyn 2

Diogelwch ffyrdd

 • £94,000 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder 20mya
 • £53,350 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £13,740 ar gyfer hyfforddiant beicwyr modur Bike Safe (cais rhanbarthol)
 • £1,672 ar gyfer hyfforddiant gyrrwr Pass Plus
 • £1,020 ar gyfer hyfforddiant Gyrwyr Hŷn 65 oed ac yn hŷn

Y gronfa drafnidiaeth leol

 • £275,000 ar gyfer gwasanaeth Metro T8 Gogledd Cymru: Corwen, Rhuthun, yr Wyddgrug, Caer   

Y gronfa ffyrdd cydnerth

 • £750,000 ar gyfer pont newydd Pont Llannerch

Sir y Fflint

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £712,000, yn ogystal â:

 • £720,000 ar gyfer cynllun gwella teithio llesol yn Upper Aston Hall Lane a Lower Aston Hall Lane

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £450,000 ar gyfer Treffynnon

Diogelwch ffyrdd

 • £324,000 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder 20mya
 • £91,000 ar gyfer camerâu cyflymder cyfartalog ar yr A548 Mostyn I Ffynnongroyw 
 • £73,345 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £1,976 ar gyfer hyfforddiant gyrrwr Pass Plus
 • £480 ar gyfer hyfforddiant Gyrwyr Hŷn 65 oed ac yn hŷn

Y gronfa ffyrdd cydnerth

 • £150,000 ar gyfer cynllun lliniaru llifogydd yr A548, cam 3 

Y gronfa trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn

 • £337,778 ar gyfer Sbarduno Trawsnewidiad Cerbydau Trydan Sir y Fflint – Cynllun Cyflawni a Strategaeth

Gwynedd

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £500,000, yn ogystal â:

 • £900,000 ar gyfer Ffordd Penrhos/Penchwintan

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £231,000 ar gyfer Ysgol Treferthyr, Cricieth
 • £217,000 ar gyfer Ysgol Rhostryfan

Diogelwch ffyrdd

 • £200,000 ar gyfer cynllun gwella diogelwch y B4405 Tal-y-Llyn 
 • £96,000 ar gyfer cynllun gwella diogelwch y B4391 yn y Bala
 • £43,028 ar gyfer hyfforddiant diogelwch cerdded i blant
 • £28,148 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £20,000 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder 20mya
 • £9,120 ar gyfer hyfforddiant gyrwyr Pass Plus

Y gronfa drafnidiaeth leol

 • £1 miliwn ar gyfer llwybrau bws Sherpa yr Wyddfa a G23 
 • £200,000 ar gyfer Llanbedr

Y gronfa trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn

 • £60,000 ar gyfer prosiect gwefru ar y stryd

Sir Ynys Môn

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £500,000, yn ogystal â:

 • £589,088 ar gyfer Metro Gogledd Cymru, Caergybi i Fae Trearddur, cam 2
 • £438,250 ar gyfer Pont Marquis i Falltraeth, cam 1

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £71,750 ar gyfer Ysgol Gynradd Llanfairpwllgwyngyll
 • £50,000 ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb Strydoedd Ysgol

Diogelwch ffyrdd

 • £107,500 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder 20mya
 • £106,500 ar gyfer y B5109 Llangefni i Lanynghenedl gan gynnwys y llwybr cyswllt i Ysgol Uwchradd Bodedern
 • £55,000 ar gyfer y B5111 Llangefni i Amlwch
 • £21,576 ar gyfer hyfforddiant diogelwch cerdded i blant
 • £10,772 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £4,652 ar gyfer hyfforddiant gyrrwr Pass Plus
 • £2,000 ar gyfer hyfforddiant Gyrwyr Hŷn 65 oed ac yn hŷn

Y gronfa ffyrdd cydnerth

 • £50,000 ar gyfer yr A5 Pentre Berw

Y gronfa trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn

 • £502,500 ar gyfer parhau i gyflwyno cerbydau trydan

Merthyr Tudful

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £500,000, a mwy:

 • £641,000 ar gyfer Cyfnewidfa Ganolog Merthyr

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £52,000 ar gyfer cynllun dichonoldeb Troedyrhiw

Diogelwch ffyrdd

 • £160,000 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder 20mya
 • £35,000 ar gyfer hyfforddiant diogelwch plant sy’n gerddwyr
 • £5,000 ar gyfer hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol 

Y gronfa drafnidiaeth leol

 • £2 filiwn ar gyfer rhaglen Metro Plus Ranbarthol. Bydd Merthyr Tudful yn gweithredu fel awdurdod cynnal ar gyfer y rhanbarth
 • £2 filiwn ar gyfer rhaglen Seilwaith Bysiau Rhanbarthol. Bydd Merthyr Tudful yn gweithredu fel awdurdod cynnal ar gyfer y rhanbarth
 • £250,000 ar gyfer Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a Chynllun Cyflawni Trafnidiaeth Rhanbarthol. Bydd Merthyr Tudful yn gweithredu fel awdurdod cynnal ar gyfer y rhanbarth

Y gronfa ffyrdd cydnerth

 • £750,000 ar gyfer gwelliannau draenio priffyrdd

Sir Fynwy

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £500,000, a:

 • £4.54 miliwn i'r Fenni
 • £1.49 miliwn ar gyfer llwybr canolog Glannau Hafren (parhad cynllun cysylltiadau Cil-y-coed)
 • £120,000 Hen Ffordd Dixton Trefynwy a datblygu’r bont
 • £31,000 ar gyfer Porth Kingswood Trefynwy

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £282,000 ar gyfer Crick Road
 • £18,000 ar gyfer rhaglen ddichonoldeb Trefynwy

Diogelwch ffyrdd

 • £163,800 ar gyfer yr A466 Llanarfan i Dyndyrn
 • £43,250 ar gyfer hyfforddiant diogelwch plant sy’n cerdded
 • £40,000 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder 20mya
 • £8,000 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £4,500 ar gyfer teithio llesol a gweithdai diogelwch ar y ffyrdd i blant dan 7 oed
 • £2,000 ar gyfer hyfforddiant Gyrwyr Hŷn 65 oed a throsodd
 • £750 ar gyfer Ymyrraeth Pontio Ysgolion

Y gronfa drafnidiaeth leol

 • £569,000 ar gyfer seilwaith bysiau

Y gronfa ffyrdd cydnerth

 • £494,000 ar gyfer sefydlogi A41136 Ffordd Staunton
 • £86,000 ar gyfer sefydlogi creigiau Wyndcliff yr A466

Castell-nedd Port Talbot

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £716,000.

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £50,000 ar gyfer Coed Darcy i Sgiwen, astudiaeth ddichonoldeb Abaty Castell-nedd

Diogelwch ffyrdd

 • £450,000 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder o 20mya
 • £244,000 ar gyfer Heol yr Eglwys, Ystalyfera, a'r A4067 rhwng Godre'r Graig ac Ystalyfera
 • £32,222 ar gyfer hyfforddiant diogelwch plant sy’n cerdded 
 • £9,022 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £8,056 ar gyfer hyfforddiant gyrrwyr Pass Plus
 • £7,020 ar gyfer cwrs hyfforddi beiciau modur Dragon Rider
 • £1,980 ar gyfer hyfforddiant Beic Cyntaf mewn Damwain (FBoS)

Y gronfa drafnidiaeth leol

 • £770,000 ar gyfer Canolfan Trafnidiaeth Integredig Castell-nedd
 • £500,000 ar gyfer gwelliannau i gerbytffordd y Cymer

Casnewydd

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £740,000, a:

 • £660,600 ar gyfer gwneud a gosod Pont Gwastad Lock
 • £525,405 i uwchraddio'r llwybr teithio llesol ar gae Canolfan Mileniwm Pillgwenlli 
 • £120,000 ar gyfer pont newydd i gerddwyr a beicwyr sy'n cysylltu de Casnewydd â chanol y ddinas

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £50,000 ar gyfer datblygu Strydoedd Ysgol

Diogelwch ffyrdd

 • £315,000 i uwchraddio camerâu gorfodi traffig
 • £272,000 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder o 20mya
 • £96,500 i osod camerâu gorfodi traffig newydd
 • £39,750 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £31,000 ar gyfer hyfforddiant diogelwch plant sy’n cerdded
 • £10,354 ar gyfer cynllun beicio ysgolion cynradd Balanceability 
 • £3,648 ar gyfer hyfforddiant gyrrwyr Pass Plus
 • £1,248 ar gyfer hyfforddiant cyn gyrru Mega Drive ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed

Y gronfa ffyrdd cydnerth

 • £1.2 miliwn ar gyfer gwelliannau i'r A467 (Pont Basaleg)

Y gronfa trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn

 • £1.11 miliwn ar gyfer trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn

Sir Benfro

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £500,000, a mwy:

 • £452,000 i adeiladu llwybr defnydd a rennir yn The Ridgeway/The Incline, Saundersfoot
 • £300,019 ar gyfer Wisemans Bridge

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £466,577 ar gyfer Arberth

Diogelwch ffyrdd

 • £200,000 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder o 20mya
 • £37,065 ar gyfer hyfforddiant diogelwch plant sy’n cerdded
 • £33,665 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £4,200 ar gyfer hyfforddiant Gyrwyr Aeddfed 65 oed a throsodd
 • £1,650 ar gyfer hyfforddiant Biker Down ar gyfer beicwyr modur
 • £1,620 ar gyfer cwrs hyfforddi beiciau modur Dragon Rider

Y gronfa drafnidiaeth leol

 • £3.37 miliwn ar gyfer cyfnewidfa fysiau Hwlffordd
 • £1.11 miliwn ar gyfer cyfnewidfa reilffordd Aberdaugleddau
 • £75,000 ar gyfer blaenoriaeth bysiau Penwallis a llwybrau pellter hir

Y gronfa ffyrdd cydnerth

 • £1.11 miliwn ar gyfer Niwgwl

Powys

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £500,000, a:

 • £250,000 ar gyfer cam 2 prosiect teithio llesol Trallwng Canolog
 • £15,000 ar gyfer cam 3 prosiect teithio llesol Treowen

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £337,000 ar gyfer Llanidloes

Diogelwch ffyrdd

 • £250,000 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder o 20mya
 • £47,700 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £27,900 ar gyfer hyfforddiant diogelwch plant sy’n cerdded
 • £16,200 ar gyfer Cynllun Beicio Uwch
 • £7,500 ar gyfer hyfforddiant Gyrwyr Aeddfed 65 oed a throsodd
 • £5,500 ar gyfer hyfforddiant Biker Down i feicwyr modur
 • £2,000 ar gyfer hyrwyddo y 5 Angheuol 

Y gronfa drafnidiaeth leol

 • £360,000 ar gyfer Trawsnewid y Stryd Fawr yn Aberhonddu, Crughywel, Y Drenewydd
 • £50,000 ar gyfer gwelliannau i gyfnewidfa teithwyr ym Machynlleth

Y gronfa trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn

 • £135,000 ar gyfer rhaglen cerbydau trydan Powys

Rhondda Cynon Taf

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £1.05 miliwn, a::

 • £4.27 miliwn ar gyfer cam 3 a 4 o lwybr teithio llesol Rhondda Fach
 • £934,700 ar gyfer cyswllt a gwelliannau Llwybr Cynon

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £379,350 ar gyfer Hirwaun, blwyddyn 2 y cynllun
 • £316,000 ar gyfer y Ddraenen Wen

Cronfa ffyrdd cydnerth

 • £500,000 ar gyfer prosiect cydnerthedd llifogydd y rhwydwaith trafnidiaeth strategol

Diogelwch ffyrdd

 • £429,205 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder o 20mya
 • £248,000 ar gyfer gorfodi cyflymder cyfartalog yr A4059 Abercynon i Cwmbach 
 • £48,500 ar gyfer hyfforddiant diogelwch i blant sy’n cerdded
 • £32,065 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £7,488 ar gyfer cynllun Beiciau Cydbwysedd
 • £5,000 ar gyfer Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch ar y Ffyrdd, anghenion dysgu ychwanegol
 • £2,496 ar gyfer hyfforddiant cyn gyrru Mega Drive ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed
 • £1,520 ar gyfer hyfforddiant gyrrwr Pass Plus

Y gronfa trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn

 • £344,662 ar gyfer cam 3 y gronfa trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn
 • £142,927 ar gyfer mynediad i'r gwasanaeth Mewnwelediadau a Strategaeth Cerbydau Trydan Cenedlaethol (NEVIS) a ddarperir gan Cenex. Bydd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu fel awdurdod cynnal ar gyfer y rhanbarth.

Abertawe

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £1.11 miliwn, a:

 • £1.4 miliwn ar gyfer Walter Road a Sgeti Road
 • £38,500 ar gyfer Casllwchwr i Dregŵyr

Diogelwch ffyrdd

 • £243,800 ar gyfer gweithredu terfyn o 20mya
 • £218,900 ar gyfer Clasemont Road
 • £60,000 ar gyfer hyfforddiant diogelwch plant sy’n cerdded
 • £32,065 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £2,400 ar gyfer hyfforddiant beiciau modur Bike Safe

Y gronfa drafnidiaeth leol

 • £2 filiwn ar gyfer Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru. Bydd Abertawe yn gweithredu fel awdurdod cynnal ar gyfer y rhanbarth.
 • £650,000 ar gyfer coridor trafnidiaeth gynaliadwy Northern City Link
 • £420,000 ar gyfer cynllun peilot bysiau Cwm Tawe
 • £350,000 ar gyfer gwelliannau trafnidiaeth gynaliadwy

Y gronfa trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn

 • £505,500 ar gyfer seilwaith gwefru cerbydau trydan      

Torfaen

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £542,000, a mwy:

 • £794,670 ar gyfer uwchraddio llwybrau teithio llesol Cwmbrân Drive
 • £709,761 ar gyfer cysylltiadau Stadiwm Cwmbrân
 • £31,500 ar gyfer rhwydwaith teithio llesol Oakfield

Diogelwch ffyrdd

 • £79,500 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder o 20mya
 • £44,900 ar gyfer hyfforddiant diogelwch plant sy’n cerdded

Y gronfa trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn

 • £210,222 ar gyfer Tâl Rhwydwaith Sero Net Torfaen       

Bro Morgannwg

Y gronfa teithio llesol

Cyllid craidd o £645,000 a:

 • £1.13 miliwn ar gyfer dwyrain Y Barri
 • £327,005 ar gyfer llwybr teithio llesol Sili i Cosmeston

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £397,868 ar gyfer Ysgol Gynradd Sili
 • £227,000 ar gyfer cau strydoedd ysgol

Diogelwch ffyrdd

 • £503,618 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder o 20mya
 • £455,308 ar gyfer cynllun gwella ffordd osgoi A48 y Bont-faen
 • £29,900 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £21,725 ar gyfer gwelliannau i'r gyffordd yn Heol Westbourne, Penarth
 • £20,000 ar gyfer hyfforddiant diogelwch plant sy’n cerdded
 • £1,200 ar gyfer hyfforddiant gyrrwr Pass Plus
 • £1,000 ar gyfer hyfforddiant beicwyr modur Bike Safe

Wrecsam

Y gronfa teithio llesol

Dyraniad craidd o £649,000, a:

 • £3.2 miliwn ar gyfer Ffordd yr Wyddgrug, cam 1 adeiladu a cam 2, dyluniad manwl 

Llwybrau diogel mewn cymunedau

 • £375,500 ar gyfer cysylltiadau Ysgol Gwersyllt
 • £373,000 i ddatblygu Strydoedd Ysgol

Diogelwch ffyrdd

 • £224,000 ar gyfer gweithredu terfyn cyflymder o 20mya
 • £135,000 ar gyfer astudiaeth A525 a mân waith
 • £120,000 ar gyfer astudio llwybr yr A539 a mân welliannau
 • £54,250 ar gyfer Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol
 • £13,702 ar gyfer hyfforddiant diogelwch plant sy’n cerdded

Y gronfa drafnidiaeth leol

 • £165,000 ar gyfer Porth y Gorllewin       

Y gronfa ffyrdd cydnerth

 • £1.8 miliwn ar gyfer B5605 Trecelyn yn Wrecsam

Y gronfa trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn

 • £758,654 o hybiau gwefru cerbydau trydan