Neidio i'r prif gynnwy
Blaenau Gwent

Gwelliannau i’r seilwaith safleoedd bysiau

 

£100,000                    

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gwelliannau i safleoedd bysiau ar draws Bwrdeistref Sirol Caerffili

 

£225,000

Caerdydd

Gwelliannau i’r seilwaith safleoedd bysiau

 

£1,511,000   

Ceredigion

Rhaglen ranbarthol y de-orllewin

 

£1,951,888

Ynys Môn

Prosiect Cyfnewidfa Fysiau

 

£630,000

Sir Fynwy

Cynllun safle bws Neville Hall a safle bws newydd ar Frogmore Street yn y Fenni

 

£320,000

Casnewydd

Pecyn o welliannau i safleoedd bysiau

 

£900,000

Sir Benfro

Prosiectau i wella trafnidiaeth gyhoeddus

 

£136,000

Rhondda Cynon Taf

Pecyn blaenoriaeth i fysiau (Porth, Tonyrefail, Gilfach Goch)

 

£440,000

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Gwelliannau i’r seilwaith safleoedd bysiau

 

£298,930

Cyngor Bro Morgannwg

Gwelliannau i safleoedd bysiau

 

£500,000

Sir Gaerfyrddin

Cyfnewidfa gorsaf fysiau Sanclêr

 

£305,015

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Cais rhanbarthol ar gyfer y de-ddwyrain

 

£800,000