Neidio i'r prif gynnwy
Llun o'r Athro Roger Falconer

Mae Roger yn parhau i gydweithio'n agos â Phrifysgol Caerdydd yn ei rôl fel Athro Emeritws mewn Peirianneg Dŵr, er ei fod bellach yn byw yn Ilkley, Gorllewin Swydd Efrog.

Ganed Roger yng Ngorllewin Cymru, graddiodd fel peiriannydd sifil, ac ers hynny mae wedi treulio dros 40 mlynedd yn y byd academaidd, gan weithio'n agos gydag ymarferwyr ac arbenigo mewn peirianneg dŵr ac amgylcheddol, a chaffael profiad ymchwil helaeth wrth ddatblygu a chymhwyso modelau hydro-amgylcheddol cyfrifiadol ar gyfer astudiaethau asesu effaith amgylcheddol (AEA) a dylunio peirianneg.

Mae'n Gymrawd yr Academi Beirianneg Frenhinol, yn Aelod Tramor o Academi Peirianneg Tsieineaidd ac yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Yng Nghaerdydd sefydlodd y Ganolfan Ymchwil Hydro-amgylcheddol a rheolodd yr Adran Peirianneg Sifil yn ei brifysgol flaenorol (Bradford). Roedd yn Gadeirydd yr Is-Banel Peirianneg Sifil ac Adeiladu ar gyfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 (REF2014). Roedd yn Llywydd (2011-15) ac fe’i penodwyd yn Aelod Anrhydeddus (2017) o’r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Peirianneg ac Ymchwil Hydro-Amgylchedd.

Mae wedi derbyn llawer o wobrau am ei ymchwil, wedi cyhoeddi’n helaeth ym maes modelu hydro-amgylcheddol ac wedi cyflwyno dros 50 o brif ddarlithoedd a 550 o ddarlithoedd allanol i ystod eang o gynulleidfaoedd yn y DU a ledled y byd. Mae wedi gweithio'n helaeth ar ddarparu cyngor arbenigol i ddiwydiant ac asiantaethau'r llywodraeth, ar ystod eang o brosiectau AEA dŵr, yn y DU a thramor. Er enghraifft, roedd yn Gyd-Gadeirydd Grŵp o Arbenigwyr mewn achos llys proffil uchel rhyngwladol (Malaysia v. Singapore, 2003) ac yn yr astudiaeth ddilynol fawr AEA. Mae hefyd wedi rhyngweithio'n helaeth â chwmnïau peirianneg ymgynghori ac asiantaethau rheoleiddio, trwy ddarparu ei fodelau cyfrifiadurol hydro-amgylcheddol ar gyfer astudiaethau AEA.

Mae hefyd wedi cymryd rhan yn helaeth mewn cyfweliadau Teledu a'r Wasg, ar ystod eang o bynciau, yn fwyaf arbennig: Morglawdd Hafren, morlynnoedd llanw, llifogydd a diogelwch dŵr byd-eang.