Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Mae’r grŵp cyfeirio rhanddeiliaid Hinkley Point C yn panel arbenigol a fydd yn adolygu’r goblygiadau i Gymru yn sgil datblygu gorsaf bŵer newydd Hinkley Point C.

Gwybodaeth gorfforaethol

Pobl allweddol

Llun o Jane Davidson
Jane Davidson
Cadeirydd
Llun o'r Athro Roger Falconer
Yr Athro Roger Falconer
FREng, ForMemCAE, Athro Emeritws, Ysgol Beirianneg, Prifysgol Caerdydd
Llun o Dr Rhoda Ballinger
Dr Rhoda Ballinger
Darllenydd, Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a Chefnforoedd, Prifysgol Caerdydd
Llun o Dr Justin Gwynn
Dr Justin Gwynn
Uwch Wyddonydd, Phd (r.Scient.), Awdurdod Diogelwch Ymbelydredd a Niwclear Norwy
Llun o Dr Huw Brunt
Dr Huw Brunt
Prif Swyddog Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol
Llun o Dr James Robinson
Dr James Robinson
Cyfarwyddwr Cadwraeth, Wildfowl & Wetlands Trust (WWT)
Llun o Rachel Sharp
Rachel Sharp
Pennaeth, Ymddiriedolaethau Natur Cymru
Picture of Sarah Jones
Dr Sarah Jones
Ymgynghorydd mewn iechyd cyhoeddus amgylcheddol gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cyswllt