Neidio i'r prif gynnwy

10:00 Eitem 1: Cyflwyniad

10:10 Eitem 2: Ail Gartrefi – Cyd-destun polisi a’r pwysigrwydd o dystiolaeth (Huw Maguire a David Blair, Llywodraeth Cymru)

10:20 Eitem 3: Ail Gartrefi – beth mae’r tystiolaeth yn ei ddweud wrthym? 

  • Cyflwyniad (Luned Jones, Llywodraeth Cymru)
  • Cyfrifiad 2021 (Craig McLeod, Llywodraeth Cymru)
  • Data y dreth gyngor (Anthony Newby a Holly Flynn, Llywodraeth Cymru)
  • Treth Trafodiadau Tir (Ashley Caddick a Dave Jones, Awdurdod Cyllid Cymru)
  • Ardrethi annomestig (Gareth Brand, Llywodraeth Cymru)
  • Cudd-wybodaeth Dryloyw – Llety gosod tymor byr o’r we (“web-scraped”) (Phil Nelson, Llywodraeth Cymru)

11:20: Egwyl

11:30 Eitem 4: Cynlluniau gwerthuso ar gyfer ail gartrefi a phrosiect fforddiadwyedd Dwyfor (Ieuan Davies, Llywodraeth Cymru)

11:50 Eitem 5: Tystiolaeth ail gartrefi a chartrefi gwyliau: persbectif awdurdod lleol (Heledd Fflur Jones, Cyngor Gwynedd)

12:10 Eitem 6: Diweddariad CaCHE (Bob Smith, Prifysgol Caerdydd) 

12:20 Unrhyw fusnes arall

12:30 Cloi

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 28 Medi 2023.