Neidio i'r prif gynnwy

10:00 Eitem 1: Cyflwyniad

10:10 Eitem 2: Sector Rhentu Preifat – Cyd-destun Polisi (James Hooker, Llywodraeth Cymru)

10:20 Eitem 3: Mapio data a delweddu ar y farchnad rhentu tai yng Nghymru (Rhian Davies, Llywodraeth Cymru)

10:35 Eitem 4: Gwaith datblygu'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) o amgylch rhenti preifat (Elin Farley, Natalie Jones a Ian Boreham, SYG)

10:55 Eitem 5: Cyflwyniad CaCHE (Ken Gibb, Prifysgol Glasgow)

11:05 Egwyl

11:15 Eitem 6: Arolwg Tai y Dyfodol (Gowan Watkins, Llywodraeth Cymru)

11:40 Eitem 7: Ymgynghoriad ar ddyfodol ystadegau poblogaeth a mudo yng Nghymru a Lloegr (SYG)

12:10 Eitem 8: Cymhellion ac Ymddygiadau Landlordiaid Sector Rhentu Preifat (Prof. Alex Marsh, Prifysgol Bryste)

12:25 Unrhyw fusnes arall   

12:30 Cloi

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 25 Ionawr 2024.