Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am aelodau cofrestredig, achrediad, prosiectau, y gweithlu a chyllid ay gyfer Ebrill 2021 i Fawrth 2022.

Mae’r set hon o ystadegau yn cwmpasu rhan o gyfnod y pandemig coronafeirws (COVID-19). Effeithiwyd yn sylweddol ar rai o’r ffigurau yn natganiad y llynedd, yn benodol yr adran ‘aelodau’, wrth i’r allgymorth gael ei effeithio gan y pandemig a’r cyfyngiadau roedd yn lle. Mae’r ffigurau yn y datganiad hwn yn dangos newidiadau mawr o gymharu â’r cyfnod 2020-21 wrth i niferoedd ddechrau dychwelyd i lefelau blaenorol. Dylid cymryd hyn i ystyriaeth wrth gymharu â blynyddoedd blaenorol.

Prif bwyntiau

  • Roedd 68,766  o aelodau cofrestredig o ddarpariaeth statudol yn y sector gwaith ieuenctid yn 2021-22. Roedd hyn yn fwy na dwbl y nifer yn 2020-21 ond yn parhau i fod yn is na’r lefelau a welwyd cyn y pandemig.
  • Ym mis Mawrth 2022, roedd tua 801 o staff rheoli a darparu gwaith ieuenctid cyfwerth ag amser llawn yn gweithio ar draws awdurdodau lleol yng Nghymru, cynnydd o 6% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.
  • Cyfanswm yr incwm ar gyfer darpariaeth gwaith ieuenctid yn 2021-22 oedd £42.7 miliwn, a chyfanswm y gwariant oedd £42.5 miliwn. Cynyddodd y ddau o gymharu â 2020-21.

Adroddiadau

Gwaith Ieuenctid: Ebrill 2021 i Fawrth 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 709 KB

PDF
Saesneg yn unig
709 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Gwaith Ieuenctid, Ebrill 2021 i Fawrth 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 21 KB

ODS
Saesneg yn unig
21 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Catherine Singleton

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.