Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am aelodau cofrestredig, achrediad, prosiectau, y gweithlu a chyllid ay gyfer Ebrill 2022 i Fawrth 2023.

Mae’r datganiad hwn yn cynnwys cymariaethau â blynyddoedd blaenorol a oedd o fewn cyfnod y pandemig coronafeirws (COVID-19). Cafwyd effaith sylweddol ar ffigurau ar gyfer 2020-21 a 2021-22, yn enwedig y rhai sy’n ymwneud ag aelodau cofrestredig, wrth i’r pandemig a’r cyfyngiadau a oedd ar waith effeithio ar allgymorth. Dylid cymryd hyn i ystyriaeth wrth gymharu â blynyddoedd blaenorol.

Prif bwyntiau

  • Roedd 83,218 o aelodau cofrestredig o ddarpariaeth statudol yn y sector gwaith ieuenctid yn 2022-23. Cynnydd o 21% o gymharu â 2021-22 gan ddychwelyd i’r lefelau a welwyd cyn y pandemig.
  • Ym mis Mawrth 2023, roedd tua 713 o staff rheoli a darparu gwaith ieuenctid cyfwerth ag amser llawn yn gweithio ar draws awdurdodau lleol yng Nghymru, Gostyngiad o 11% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.
  • Cyfanswm yr incwm ar gyfer darpariaeth gwaith ieuenctid yn 2022-23 oedd £45.5 miliwn, a chyfanswm y gwariant oedd £42.5 miliwn. Cynyddodd y ddau o gymharu â 2020-21.

Adroddiadau

Gwaith Ieuenctid: Ebrill 2022 i Fawrth 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 804 KB

PDF
Saesneg yn unig
804 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Gwaith Ieuenctid: Ebrill 2022 i Fawrth 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 93 KB

ODS
Saesneg yn unig
93 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Catherine Singleton

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.