Neidio i'r prif gynnwy

Nifer gwelyau’r GIG ar lefel Cymru a Bwrdd Iechyd Lleol ar gyfer Ebrill 2017 i Fawrth 2018.

Prif bwyntiau

  • Mae'r duedd hirdymor yn dangos, er bod nifer y gwelyau ar gyfartaledd wedi gostwng, mae nifer y ddeiliadaeth wedi cynyddu.
  • Mae'r gwelyau cyfartalog sydd ar gael bob dydd yn parhau i ostwng eleni ac erbyn hyn mae wedi gostwng bron i draean ers 1996-97.
  • Gostyngodd canran y nifer o welyau GIG sydd ar gael ychydig eleni ar ôl cynnydd cyffredinol ers 1996-97.
  • Allan o'r 8 bwrdd iechyd a'r ymddiriedolaethau, roedd 5 gyda gostyngiad yn y nifer o welyau sydd ar gael eleni, tra bod 2 gyda chynyddiad yn y canrannau deiliadaeth.
  • Gwelyau sydd ar gael ar gyfer y seiciatreg oedran hŷn arbennig oedd gyda'r gostyngiad uchaf eleni o'i gymharu â 2016-17 lle bo'r cynnydd mwyaf ar gyfer Pediatreg.

Adroddiadau

Gwelyau y GIG, Ebrill 2017 i Fawrth 2018 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 752 KB

PDF
Saesneg yn unig
752 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.