Neidio i'r prif gynnwy

Cyfres o argymhellion i ni ddefnyddio er mwyn mynd i’r afael â chynrychiolaeth anghyfartal ymhlith cynghorwyr etholedig mewn llywodraeth leol.

Canfyddiadau allweddol

 • Canfu’r gwerthusiad fod y rhaglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth yn llwyddiannus o ran mynd i’r afael â rhai rhwystrau mae pobl o gefndiroedd amrywiol yn eu hwynebu.
 • Helpodd y rhaglen i fentoreion gynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o lywodraeth leol.
 • Ar ddiwedd y rhaglen, roedd 20 allan o 51 o fentoreion yn agored i sefyll mewn etholiad llywodraeth leol.
 • Datgelodd y gwerthusiad heriau cyffredin a wynebir gan gynghorwyr gan gynnwys tâl isel, yr ymrwymiad amser sy’n ofynnol, gofal plant a chanfyddiadau cyhoeddus negyddol.

Prif argymhellion

Tynnodd y gwerthusiad nifer o argymhellion y dylai cynlluniau yn y dyfodol ystyried:

 • cyfnod datblygu wedi’i wreiddio i ddiffinio cyfranogwyr targed a chynllunio gweithgareddau ac adnoddau allweddol
 • ymgorffori prosesau monitro a gwerthuso
 • ymdrin â chanfyddiadau’r cyhoedd o lywodraeth leol drwy ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd a chyfathrebu i herio canfyddiadau cyhoeddus negyddol o’r cynghorwyr
 • gweithio gyda chyflogwyr er mwyn ymdrin â chanfyddiadau ynghylch y sgiliau a enillir yn sgil rôl cynghorydd
 • Cynllun Drws i Ddemocratiaeth neu gynllun tebyg i gefnogi ymgeiswyr a chynghorwyr anabl
 • dylai cyd-drafod â phleidiau gwleidyddol er mwyn sicrhau cefnogaeth ar draws y pleidiau gwleidyddol a rhoi sylw i ragfarn ddiarwybod – yn bennaf ar baneli dewis.

Cefndir

Cynhaliwyd y rhaglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth rhwng mis Gorffennaf 2014 a mis Mawrth 2017. Nod y rhaglen oedd cynyddu’r nifer o ymgeiswyr llywodraeth leol o gefndiroedd amrywiol, trwy nifer o feysydd gweithredu:

 • cynllun mentora
 • ymgyrch gyfathrebu
 • cynllun annog cyflogwyr
 • Drws i Ddemocratiaeth
 • cyd-drafod â phleidiau gwleidyddol.

Adroddiadau

Gwerthusiad o amrywiaeth mewn democratiaeth , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthusiad o amrywiaeth mewn democratiaeth: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 601 KB

PDF
601 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthusiad o amrywiaeth mewn democratiaeth: crynodeb hawdd ei ddarllen , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 128 KB

PDF
128 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthusiad o amrywiaeth mewn democratiaeth: ffeithlun , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 130 KB

PDF
130 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Merisha Hunt

Rhif ffôn: 0300 062 8345

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.