Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad yn asesu i ba raddau, a sut, y mae Mwy na geiriau wedi hyrwyddo a chefnogi defnydd o'r Gymraeg ar draws y sector iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol.

Mae'r adroddiad yn cyflwyno canfyddiadau ar y cynnydd tuag at bob un o saith amcan allweddol y fframwaith olynol.

  1. Arweinyddiaeth leol a chenedlaethol, a pholisi cenedlaethol
  2. Mapio, archwilio, casglu data ac ymchwil
  3. Cynllunio gwasanaethau, comisiynu, contractio a chynllunio'r gweithlu
  4. Hybu ac ymgysylltu
  5. Addysg broffesiynol
  6. Y Gymraeg yn y gweithle
  7. Rheoleiddio ac arolygu

Mae hefyd yn ystyried yr hwyluswyr a’r rhwystrau i weithredu.

Mae'r adroddiad yn gwneud cyfres o argymhellion ynglyn â rôl 'Mwy na geiriau' yn y dyfodol a sut i fynd i'r afael â'r bylchau o ran cyflawni a'r rhwystrau gweithredu.

Cyswllt

Eleri Jones

Rhif ffôn: 0300 025 0536

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.