Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r papur cryno hwn yn rhan o gyfres sy'n seiliedig ar ganfyddiadau o agweddau o'r prif werthusiad.

Mae'r adroddiad cryno hwn yn cyflwyno canfyddiadau allweddol o ymgynghoriadau a gynhaliwyd yn rhan olaf 2021 gyda chyfranogwyr, uwch reolwyr a phartneriaid gwasanaeth Cymru'n Gweithio.

Mae'r rhain yn cynnwys rheolaeth a darpariaeth y gwasanaeth a'r canlyniadau i gyfranogwyr.

Cyswllt

Sean Homer

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.