Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad gwerthuso terfynol ar effaith y Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant fel rhan o’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2019 i 2023, a’r hyn a gyflawnwyd.

Mae’r adroddiad yn amlinellu canfyddiadau terfynol o werthusiad o’r Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant fel rhan o’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2023.  

Mae’r adroddiad gwerthuso terfynol hwn yn canolbwyntio ar effaith y prosiectau a’r cynllun, a’r hyn a gyflawnwyd.

Cyswllt

Hannah Browne Gott

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.