Neidio i'r prif gynnwy

Nod y prosiect yw cynorthwyo rhieni di-waith i dderbyn hyfforddiant neu swydd os mai gofal plant yw eu prif rwystr rhag gwneud hynny.

Comisiynwyd y gwerthusiad gyda’r nod o ddarparu dealltwriaeth o’r canlynol:

  • y ffordd y sefydlwyd prosiect Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth
  • dyluniad y prosiect 
  • pa mor dda y caiff y prosiect ei weinyddu
  • pa mor effeithiol ydyw ar nodi’r derbynwyr arfaethedig ac ymgysylltu â hwy
  • sut mae’r prosiect yn helpu’r cyfranogwyr i oresgyn rhwystrau i weithio, meithrin sgiliau sy’n berthnasol i waith, a manteisio ar gyfleoedd sy’n berthnasol i waith.

Roedd y gwaith ymchwil yn cynnwys ymchwil ddesg, cyfres o gyfweliadau â rhanddeiliaid ac arolwg dros y ffôn o 60 o gyfranogwyr y prosiect.

Adroddiadau

Gwerthusiad o'r prosiect Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth: gwerthuso'r broses , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwerthusiad o'r prosiect Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth: gwerthuso'r broses (crynodeb) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 384 KB

PDF
384 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Launa Anderson

Rhif ffôn: 0300 025 9274

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.