Neidio i'r prif gynnwy

Nod y gwerthusiad oedd darparu tystiolaeth annibynnol i lywio polisi a phenderfyniadau cyflenwi o bosib yn y dyfodol.

Cyflwynwyd y Rhaglen Beilot Bwndeli Babi o fewn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe gan roi anrheg ‘croeso i’r byd' i 200 o deuluoedd.

Nod y gwerthusiad oedd darparu tystiolaeth annibynnol i lywio polisi a phenderfyniadau cyflenwi o bosib yn y dyfodol.

Cynlluniwyd y broses weithredu'n ofalus, ac er gwaethaf yr anawsterau ychwanegol a gododd yn sgil y cyfyngiadau COVID-19, gweithredwyd y cynllun yn ddidrafferth.

Dywedodd rhieni fod y broses o glywed am y bwndeli, cofrestru ar eu cyfer a'u derbyn yn glir ac yn syml.

Yn gyffredinol, cafwyd sylwadau cadarnhaol iawn ar gynnwys y bwndel. Pe bai'r fenter yn cael ei chyflwyno ymhellach, ni fyddai angen newid cynnwys y bwndeli rhyw lawer.

Yr eitemau mwyaf defnyddiol oedd eitemau ymarferol amrywiol fel y llieiniau, padiau mamolaeth, padiau'r fron a hufen tethi.

Adroddiadau

Gwerthusiad o'r Rhaglen Beilot Bwndeli Babi , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Faye Gracey

Rhif ffôn: 07747 248237

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.