Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad hwn yn benllanw ymchwil a dadansoddi helaeth ar y Rhaglen Gradd-brentisiaethau yng Nghymru.

Yn dilyn ei lansio yn 2018mae’r Rhaglen Gradd-brentisiaethau wedi gwneud cynnydd cyson, gyda mwy na 600 o brentisiaid wedi’u cofrestru ar hyn o bryd mewn rhaglen wedi’i chyflenwi gan wyth o’r naw sefydliad AU a ariennir gan CCAUC a chwe choleg AB yng Nghymru.

Mae’r rhaglen, ynghyd â’r cyd-destun cymdeithasol-economaidd a pholisi y mae hi wedi’i lleoli ynddynt, wedi esblygu’n fawr iawn yn ystod y gwerthusiad, gyda llawer o hyn wedi’i gofnodi yn yr adroddiad hwn.

Adroddiadau

Cyswllt

Heledd Jenkins

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.