Neidio i'r prif gynnwy

Cafodd y rhaglen ‘Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru’, a elwir yn Cyflymu Cymru, ei sefydlu i ymestyn cwmpas band eang cyflym iawn i’r ardaloedd hynny sydd heb eu cynnwys yn y cyflwyniad masnachol.

Ariannwyd y rhaglen gan raglenni ERDF 2007-13 yn ardaloedd Cydgyfeirio a Chystadleuol Cymru (£90 miliwn), Llywodraeth Cymru (£59 miliwn), a Broadband Delivery UK (£57 miliwn). Ymrwymwyd £52 miliwn pellach o fuddsoddiad gan BT, y partner cyflenwi masnachol a ddewiswyd.

Roedd y gwerthusiad yn cynnwys

  • arolygon gyda mentrau a chartrefi (yn cynnwys y rheini oedd wedi a heb fabwysiadu band eang cyflym iawn)
  • ymgynghoriadau gyda phartneriaid a rhanddeiliaid oedd yn rhan yn y rhaglen
  • datblygiad model effaith er mwyn amcangyfrif effeithiau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol net y rhaglen

Hefyd cynhaliwyd ymchwil sylfaenol gyda phrentisiaid.

Adroddiadau

Gwerthusiad Rhaglen Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwerthusiad Rhaglen Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 403 KB

PDF
403 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Heledd Jenkins

Rhif ffôn: 0300 025 6255

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.