Neidio i'r prif gynnwy

Gwerthusiad yn asesu gweithredu, cyflawni a chynnydd rhaglen sy’n ceisio ailddatblygu adeiladau a thir segur yng nghanol trefi, ac yn agos atynt.

Ariennir Adeiladu ar gyfer y Dyfodol yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i nod yw cefnogi amcan polisi adfywio Llywodraeth Cymru o wella llewyrch a chynyddu’r nifer o bobl sy’n defnyddio canol trefi. Mae’n gwneud hyn drwy fuddsoddi yn natblygiad   safleoedd segur neu safleoedd sy’n cael eu tanddefnyddio a fydd yn arwain at leoli busnesau a swyddi newydd.

Mae’r gwerthusiad yn crynhoi canfyddiadau sy’n  ymwneud â chyd-destun polisi, gweithredu, cyflawni, cynnydd a barn ar weithgarwch adfywio.  Awgrymir argymhellion hefyd ar gyfer polisïau a darpariaeth yn y dyfodol.

Adroddir ar y gwerthusiad terfynol yn 2022.

Adroddiadau

Gwerthuso Adeiladu ar gyfer y Dyfodol: adroddiad canol tymor , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Katy Marrin

Rhif ffôn: 0300 062 5103

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.