Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r gwerthusiad wedi amlygu nifer o fanteision a heriau sydd ynghlwm wrth ddatblygu, cyflwyno a defnyddio’r Cynnig.

Mae’r canfyddiadau’n gadarnhaol ar y cyfan. Ceir arwyddion cadarnhaol wrth i rieni sôn am fwy o hyblygrwydd yn y mathau o swyddi y maent yn eu gwneud, yr oriau y maent yn eu gweithio, a’u hincwm gwario. Gan mai gwerthusiad o’r flwyddyn gyntaf yw hwn, ychydig iawn o dystiolaeth sydd ar gael i farnu’r effaith ar hyn o bryd.

Mae’r gwerthuswyr wedi argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi ystyriaeth bellach i:

  • wneud y broses ymgeisio/profi cymhwysedd yn haws ac yn fwy cyson i bob rhiant sy’n gweithio
  • gwella ac efallai ganoli’r dulliau cyfathrebu
  • darparu mwy o wybodaeth, a honno’n gliriach, i helpu rhieni i gyfrifo costau gofal plant, gan ystyried credyd treth plant
  • cysondeb rhwng darparu gofal plant a chyflenwi Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen mewn perthynas â mynediad i rieni a threfniadau cyllido
  • y berthynas waith rhwng yr ysgolion sy’n cyflenwi’r Ddarpariaeth Feithrin a darparwyr gofal plant
  • elfennau o’r cyflenwi, gan gynnwys codi am oriau ychwanegol gan ddarparwyr a’r defnydd o’r gyllideb AAA gan yr awdurdodau sy’n rhoi’r cynllun ar waith yn gynnar a’r darparwyr sy’n cyflenwi’r cynnig
  • rhagor o ymchwil i ddarparu tystiolaeth bendant o effaith y Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru.

Dylai gwerthusiad blwyddyn 2 a’r gwaith yn gysylltiedig â chofnodion gweinyddol y llywodraeth roi tystiolaeth fwy pendant ynglŷn â’r effaith (os bydd un) yn y dyfodol.

Adroddiadau

Gwerthuso Gweithredu Cynnar y Cynnig Gofal Plant i Gymru , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthuso Gweithredu Cynnar y Cynnig Gofal Plant i Gymru: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 898 KB

PDF
898 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Alinio'r Cynnig Gofal Plant i Gymru i'r Cyfnod Sylfaen , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthuso Gweithredu Cynnar y Cynnig Gofal Plant i Gymru: darpariaeth gwyliau , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 675 KB

PDF
675 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthuso Gweithredu Cynnar y Cynnig Gofal Plant i Gymru: cyfathrebu a marchnata'r cynnig , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 677 KB

PDF
677 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Hannah Davies

Rhif ffôn: 0300 025 0508

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.