Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad gwerthuso hwn yn ymwneud â'r cyfnod rhwng mis Medi 2021 ac Awst 2022 ac yn ystod y cyfnod hwnnw cyrchwyd y Cynnig gan 21,729 o blant.

Mae Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru yn darparu hyd at 30 awr o ofal plant ac addysg gynnar i blant tair a phedair oed rhieni cymwys am 48 wythnos y flwyddyn. Mae’r adroddiad gwerthuso hwn yn ymwneud â’r cyfnod rhwng mis Medi 2021 a mis Awst 2022, pumed flwyddyn y Cynnig Gofal Plant (‘y Cynnig’).

Casgliadau

  • Mae'r nifer a fanteisiodd ar y Cynnig wedi dychwelodd i'r lefelau cyn y pandemig
  • Cynnydd yn y nifer o blant a gefnogir gan y Cynnig ag ADY oherwydd effeithiau negyddol COVID-19 a newidiau i ddeddfwriaeth AAA.
  • Mae materion recriwtio a chadw staff y darparwr gofal plant yn parhau i gael eu hadrodd gan darparwyr gofal plant.
  • Roedd 54% o rieni a fanteisiodd ar y Cynnig yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.
  • Nododd 75% bod y Cynnig yn ei gwneud hi'n haws iddynt ymgymryd â'u gwaith.

Adroddiadau

Gwerthusiad o'r Cynnig Gofal Plant: Blwyddyn Pump (Medi 2021 i Awst 2022) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Dr Jack Watkins

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.