Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad gwerthuso hwn yn ymwneud â’r cyfnod rhwng mis Medi 2020 a mis Awst 2021 ac yn ystod y cyfnod hwnnw cafodd y Cynnig ei ddefnyddio gan 17,824 o blant.

Nod y gwerthusiad oedd:

  • asesu pa mor effeithiol y mae'r Cynnig yn cael ei gyflwyno i deuluoedd
  • darparu gwersi i lywio'r gwaith o gyflwyno yn y dyfodol
  • archwilio'r effaith y mae'r Cynnig yn ei chael ar gyflogadwyedd, llesiant ac incwm gwario rhieni a sut y gallai fod wedi helpu i liniaru effeithiau COVID-19 ac effaith y Cynnig ar y sector gofal plant

Adroddiadau

Cyswllt

Faye Gracey

Rhif ffôn: 07747 248237

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.