Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad yn edrych ar y rhai sy'n gwirfoddoli a'r sefydliadau y maent yn gwirfoddoli gyda ar gyfer Ebrill 2019 i Fawrth 2020.

Prif bwyntiau

Fe wnaeth 26% o bobl wirfoddoli yng Nghymru yn Ebrill 2019 i Fawrth 2020.

Mae pobl sy'n gwirfoddoli yn fwy tebygol o fod ag un o’r nodweddion canlynol neu gyfuniad ohonynt:

  • rhwng 65 a 74 oed
  • cymwysterau addysgol uwch
  • yn defnyddio'r rhyngrwyd
  • mewn iechyd cyffredinol da
  • siarad Cymraeg bob dydd
  • â ffydd grefyddol
  • yn berchen ar eu cartref
  • yn cymryd rhan mewn chwaraeon yn rheolaidd
  • yn teimlo bod y pethau y maent yn eu gwneud yn eu bywydau yn werth chweil

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.