Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad yn edrych ar y rhai sy'n gwirfoddoli a'r sefydliadau y maent yn gwirfoddoli gyda ar gyfer Ebrill 2022 i Fawrth 2023.

Prif bwyntiau

Fe wnaeth 30% o bobl wirfoddoli yng Nghymru yn Ebrill 2022 i Fawrth 2023.

Mae pobl sy'n gwirfoddoli yn fwy tebygol o fod ag un o’r nodweddion canlynol neu gyfuniad ohonynt:

  • bod yn wryw
  • meddu ar gymwysterau addysgol lefelau uwch
  • teimlo bod bywyd yn werth chweil
  • bod yn briod
  • cymryd rhan mewn chwaraeon 3 gwaith yr wythnos neu ragor
  • defnyddio’r rhyngrwyd
  • bod â ffydd grefyddol
  • byw mewn ardal wledig
  • byw mewn ardal â llai o amddifadedd

Cyswllt

Tîm Arolygon

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.