Neidio i'r prif gynnwy

Enillydd

Mae gan Adam ffordd naturiol a disgyblion sy’n helpu i ddod a’r creadigrwydd i’r brig. Mae’n gweithio’n ddiflino i annog dysgwyr ym Mhenydre i fynegi eu hunain ac i gyflawni trwy gelf, sy’n golygu bod llawer o ddysgwyr a oedd yn ei chael yn anodd yn academaidd, yn mynd ymlaen i lwyddo.

Mae cyfraniad Adam i’w weld ym mhle bynnag yr edrychwch yn yr ysgol wrth iddo droi gofod gwag yn orielau lle mae gwaith dysgwyr yn cael ei arddangos a balchder. Nid oes dim terfynau i’w gefnogaeth, i Adam mae pawb yn artist ac mae’n amlwg eu bod yn cael eu dysgu a pharch.

Mae disgyblion Adam yn cael eu hannog i garu celf ag angerdd a brwdfrydedd ac mae hynny, gobeithio, yn rhywbeth a fydd yn aros gyda hwy am weddill eu hoes.