Neidio i'r prif gynnwy

Enillydd

Mae Amy yn unigolyn egnïol, brwdfrydig, arloesol a chreadigol. Mae ei hymrwymiad a’i hymroddiad i’w swydd yn rhyfeddol ac mae hi’n cael eff aith enfawr ar lesiant disgyblion yn yr ysgol. 

Mae Amy yn darparu ystod eang o gyfl eoedd dysgu, o gymwysterau ffurfi ol, sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol i ddysgu cymdeithasol a chymunedol anff urfi ol. 

Mae gan Amy berthynas ardderchog â disgyblion, rhieni a chydweithwyr, ac mae hi’n rhan allweddol o dîm llesiant a thîm addysgu’r ysgol. Mae disgyblion a staff i gyd wedi dweud na fyddent yn gwybod beth fyddent yn ei wneud hebddi yn yr ysgol.