Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Mae pawb yn gwybod am natur hwyliog Anna. Mae hi’n gweithio’n ddifl ino gyda chwe ysgol wledig fach, gan gyfl awni tasgau sydd y tu hwnt i’w swydd ddisgrifi ad. Mae’n rhagweithiol ac yn eff eithlon dros ben gyda sgiliau rhyngbersonol digyff elyb. 

Dywed Penaethiaid y Clwstwr fod gwaith caled a brwdfrydedd Anna wedi tynnu llawer o’r straen o’u swydd a’i bod yn rhoi amser iddynt i ganolbwyntio ar addysgu a dysgu. Mae Anna’n unigolyn doeth a phwyllog ac mae’n credu’n angerddol mewn gwneud ei gorau er mwyn pob ysgol a’u holl ddisgyblion.