Neidio i'r prif gynnwy

Enillydd

Mae Gwyn yn llysgennad eff eithiol i’r ysgol, ac mae’n hynod o frwdfrydig wrth gyfl awni’r rôl, ac mae hynny’n dylanwadu ar bob disgybl. Mae ei ddylanwad yn mynd y tu hwnt i’w swydd ddisgrifi ad ac mae ei bennaeth wedi dweud y byddai’n amhosibl cael neb i gymryd ei le. 

Yn ogystal â gweithio ag Ysgol Eirias mae hefyd yn gweithio â’r holl ysgolion bwydo yn yr ardal ac mae’n bennaeth y grwp rheolwyr busnes lleol. Mae’n ymdrechu i wneud gwahaniaeth ac mae eff aith ei waith i’w weld bob dydd.