Neidio i'r prif gynnwy

Enillydd

Mae Mark yn athro eithriadol, mae’n gymeriad ac mae’n cael ei ddisgrifi o fel un mewn miliwn. Mae’n cyfl awni’r safonau uchaf ac mae ei arweinyddiaeth i’w weld yn yr ymchwydd ym mhoblogrwydd Cymraeg fel pwnc, ac yn llwyddiant ei ddisgyblion mewn arholiadau. 

Mae wedi cael eff aith ar yr ysgol mewn cymaint o ff yrdd ac mae wedi newid agweddau tuag at ei bwnc am byth. Mae Mark wedi bod yn chwa o awyr iach yn yr ysgol ac yn y gymuned, gan annog disgyblion ac oedolion o bob gallu i siarad Cymraeg ym mhle bynnag a pha bryd bynnag y gallant. Mae’r disgyblion yn addoli Mark, gan ei alw’n ysbrydoliaeth, ac yn rhywun sy’n malio amdanynt.